💢مولا علی (ع) : آنکس که به حساب نفس خود رسیدگی کند سود می برد و آنکه در این کار غفلت نماید زیان می کند . الحدیث جلد 2 صفحه 344

در این شب ها مارا از دعای خیر خود محروم نکنید. التماس دعا