پس از چند روز تظاهرات خشونت آمیز ضد روسیه و محور مقاومت در ترکیه (و البته بعضی کشورهای دیگر) که در بعضی موارد به خشونت نیز کشیده شد؛ امروز سفیر روسیه در ترکیه ترور شد.
هرچند که هنوز گروهی مسئولیت این ترور رو بر عهده نگرفته اما مطمئنا انگشت های اتهام به سمت دولت ترکیه نیز گرفته خواهد شد که چرا در کنترل خشونت ها کم کاری کرده است.
این در حالی است که باید منتظر بمانیم و عکس العمل روسیه در مقابل گروه های جهادی را ببینیم.
البته این گونه ترورها که دیروز نیز در اردن رخ داد، نشان دهنده تغییر استراتژی گروه های جهادی-تکفیری در مواجهه با شکست های میدانی است .

قاتل وزیر روسی در حال داد زدن شعارهای مذهبی. ..
چهره ای که مشاهده می کنید، مولت آلتینتاش، افسر پلیس ضد شورش در آنکارا؛ شخصی است که از پشت با شلیک به سر سفیر روس، باعث کشته شدن وی جلوی دوربین های خبری شد.
وی جزئی از تیم محافظت شخصی سفیر بوده است که توسط مسئولان محلی تعیین شده و به تیم حفاظت سفیر اضافه شده است.
گفته میشه که وی بعد از قتل وزیر آیه هایی از قرآن خوانده و جملاتی همچون (سوریه و حلب را فراموش نکنید)، (تمام کسانی که سهمی ازین ظلم ها (در سوریه) دارند تک تک به سزای عمل خود خواهند رسید) و (تا زمانی که ما به امنیت نرسیم شما هم طعم امنیت را نخواهید چشید)، به زبان آورده است.