این انفجار در نزدیکی ترمینال پاراچنار رخ داد. بعد از انفجار نیروهای امنیتی محل حادثه را تحت کنترل خود گرفتند.
شمار شهدای حوادث تروریستی شهر پاراچنار پاکستان به ۱۸ و شمار زخمی ها به بیش از ۷۰ نفر افزایش یافت.