شاهزاده سعودی که قصد داشته حدود دو تن مواد مخدر از لبنان به عربستان قاچاق کند در فرودگاه بیروت دستگیر میشه.خبرگزاری ملی لبنان تعداد بسته‌ها را 40 عدد و وبگاه «لبنان فایلز» وزن آن را 1900 کیلوگرم اعلام کرده‌اند. بر اساس این خبر بعد از کشف محموله مواد مخدر این شاهزاده در فرودگاه بین‌المللی «رفیق الحریری» بیروت، نیروهای امنیتی لبنانی این شاهزاده سعودی را بازداشت کرده‌اند.

گفته می‌شود به همراه این محموله دو کیلوگرم کوکائین نیز کشف و ضبط شده است.