هنوز جزئیات زیادی منتشر نشده است، اما در یکی از حمله ها، مرد مهاجم سوار بر خودرو عابران را زیر کرده و سپس با چاقو به مردم و مصدومان حمله ور شده است.
این در حالی است که قسمت قابل توجهی از نیروی پلیس لندن، برای پوشش کنسرتی در منچستر به آن شهر رفته اند.