درگیریها در محیط فرودگاه ادامه داره

برخی منابع میگن که داعش جفره رو به صورت کامل گرفته ...

واقعیت شهر دیرالزور اینه که در این چند مدته جبهه ها داخل شهر فعال بوده ولی پیشروی خاصی رو شاهد نبودیم .. البته به غیر از عملیات موفقیت آمیز حویجه صکر که دواعش داخل شهر تقریبا در محاصره قرار گرفتند .

برتری نبرد در داخل شهر از آن ارتش سوریه هست ولی بعلت موقعیت مکانی این شهر (ناسلامتی نیروهای ارتش در دیرالزور یجورایی محاصره هستن ها !!) زورش به داعش نمیچربه ..

deyr_alzoor_2b_bcopy.jpg