امروز دواعش حملاتی را از سمت جبل شبیث برای برهم زدن امنیت خناصر و مسیر مهم آن ترتیب دادند که با پاسخ محکم و به موقع ارتش سوریه و نیروهای فاطمیون مواجه شد و حملات بصورت کامل سرکوب شد .

حملات داعش در حالی صورت میگیرد که نیروهای سهیل حسن در شرق حلب مواضع داعش را یکی پس از دیگری در هم میشکنند و داعش برای برهم زدن تمرکز ارتش سعی میکند محورهای دیگر را مشتعل کند . حملات به مسیر خناصر در گذشته نیز در شرایط مشابه صورت گرفته بود ؛ بنابراین یکبار برای همیشه باید کمربند امنیتی این مسیر را به مقدار مناسب و کافی افزایش داد.

نقشه خناصر در پستهای بعدی منتشر میشود