لحظاتی پیش صدای آژیر خطر در شهرک ایلات واقع در جنوب سرزمینهای اشغالی به صدا در آمد.
بنا بر گزارش ها ۷ موشک از صحرای سینا به سوی اراضی اشغالی شلیک شده اند.
رادیو اسرائیل مدعی شد که تمامی موشک ها توسط سامانه گنبد آهنین منهدم شده اند.

پی نوشت :
گروهگ تروریستی داعش با صدور بیانیه ای شلیک موشک به سوی اراضی اشغالی را بر عهده گرفت.