در دومین روز از عملیات نیروهاى حشد شعبى با همکارى پلیس اتحادى در جنوب موصل به منظور تأمین امنیت جاده موصل -تکریت در منطقه جنوبى کوه مکحول و شمال روستاى حاج على و آزادسازى روستاهاى اطراف، امروز این نیروها بعد از درگیرى هاى که با مسلحین داعش داشتند توانستند روستاهاى "تل شنان، عرب لیث، محمد العواد و ارض مسلطن" را کنترل کنند.
در این درگیرى ها ٤ خودروى انتحارى داعش هم منهدم شد.