دفتر سازمان ملل در افغانستان(یوناما) ، در تازه ترین گزارش اش از افزایش بی سابقه تلفات غیر نظامیان در افغانستان در جریان سال 2016 میلادی خبر داده است .
یاماموتو تادامیچی، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان حین انتشار این گزارش با رسانه ها در افغانستان گفت در سال 2016 بیش از 11500 غیر نظامی در افغانستان کشته وزخمی شده اند. وی رقم تلفات را در 8 سال اخیر بی سابقه دانست و از طرفین درگیر خواست تا برای حفظ جان غیر نظامیان تلاش کنند .
بر اساس گزارش سازمان ملل در این سال 3500 تن کشته شده اند که رقم کشته شدگان 2 درصد نسبت به سال قبل کمتر است . اما رقم زخمیها 6 درصد بیشتر شده که درکل رقم تلفات نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش یافته است .
گزارش می افزاید : گروههای مسلح مخالف دولت ، بخصوص طالبان عامل 61 درصد این تلفات اند . همچنان 24 درصد این تلفات مربوط به نیروهای دولتی است .گزارش اضافه می کند، رقم تلفات توسط نیروهای دولتی نسبت به سال گذشته 46 درصد بیشتر شده است .در این تلفات نیروهای دولتی ، نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا ، و افراد مسلح تحت نظارت دولت سهم داشته اند .
گزارش سازمان ملل می افزاید طالبان مسئولیت 225 حمله را برعهده گرفته اند که نزدیک به 1500 تن در این حملات کشته شده اند . همچنان گزارش از گسترش حملات داعش یادآوری کرده و گفته است : داعش مسئولیت 9 حمله را بدوش گرفته که سبب کشته وزخمی شدن 899 نفر گردیده است .
بخش اعظم حملات داعش حمله به تجمعات شیعیان می باشد .
حمله به تظاهرات جنبش روشنایی ، که اکثرشرکت کنندگان شیعه بودند ،  در 2 مرداد که 85 کشته و 412 زخمی برجای گذاشت .
انفجار شام تاسوعا در زیارت سخی در کابل 19 کشته و 60 زخمی برجای گذاشت .
انفجار  روز عاشورا در شهرستان بلخ استان بلخ 16 کشته و بیش از 50 زخمی برجای گذاشت . همچنان حمله به کارمندان غیر نظامی دولت در نزدیکی مجلس افغانستان 152 کشته و 560 زخمی برجای گذاشت .
حمله با بمب دست ساز ، دومین نوع حملات مرگبار است که 700 کشته و1456زخمی برجای گذاشته  است .
یوناما بعد از سال 2009 ارقام تلفات غیر نظامیان در افغانستان را ثبت می کند . در سال 2016 این ارقام به بیشترین سطح خود رسیده است .
امیر