محل شهادت تدمر
مراسم تشییع متعاقبا اعلام خواهد شد.
رسانه باشید.......
جزو نیروهای نخسا بودن اصلا هم سر شناس نیستن خیلی غریبن باید خیلی کار اطلاع رسانی بشود تا فرهنگ شهادت در جامعه دوباره زنده شود...
ضمنا اولین خانواده که دو برادر تقدیم کرده به حضرت زینب و کنار هم شهید شدن
هر دو برادر در کنار هم در حالی که لبخند بر روی لبانشان بود پر کشیدند
علی رغم خستگی عملیات هر دو سفره سحر و افطار بقیه رو پهن میکردند و تا بقیه شروع نکرده بودن شروع به خوردن نمیکردن
اهل نماز شب و دائم الدعا بودن
از خلق و خوی جبهه قدیم واکس زدن شبانه کفشهای همسنگراشون رو به ارث برده بودند
با اینکه موعد مرخصی شون رسیده بود به خاطر عملیات داوطلبانه در منطقه باقی موندند و مبارزات مردانه ای در هجوم و دفاع مقابل داعش انجام دادند
جمعی گروهان تک تیر انداز پیاده و از مخلص ترین نیروهای نخسا بودند

روحشان شاد