عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام به رسانه ها گفت، این انفجار حوالی ساعت پنج بامداد امروز در داخل پایگاه نظامی بگرام صورت گرفته است.
به گفتۀ آقای قدوسی در این رویداد سه تن کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شده است.
اما جنرال محمدزمان مموزی،  فرمانده پلیس استان پروان گفت، در این انفجار سه تن کشته و دوازده تن زخمی شده اند.
جنرال مموزی افزود هنوز جزئیات دیگری از این رویداد در دست نیست.
این درحالیست که طالبان درپخش خبرنامه ای گفتند که 23 نفرگشته وبیشترازین زخمی داشته است.