ژیلت مسئولیت عملیات تامین تجهیزات جهت تراشیدن ریش احمد الاسیر رو تقبل کرده.

پس از این بود که سهام شرکت ژیلت 10 درصد افزایش قیمت داشته..هنوز از سرنوشت ریش های تراشیده شده خبری نیست اما شایعه شده شورای امنیت در حال تهیه پیشنویش بیانیه ایه که کشور دارنده ریش رو ملزم میکنه که ریش رو برای امحا در فضا به ناسا تحویل بده.