و درود خدا بر او ، فرمود: در دنیا سه چیز را می پسندم، شمشیر زدن در راه خدا، روزه داری در تابستان و مهمان نوازی در رمضان..

امسال برای بعضی همه شرایط مهیا شده..

(دوستانی که زیر سایه دراز کشیدن، بچه های اعلام الحربی "تبلیغات جنگی" هستن که ما خیلی واسه عکس ها و فیلمهاشون بهشون مدیونیم).