چندروز پیش داعش چند تن از اعضای جیش الحر رو به طرز فجیعی در شمال حلب اعدام کرد...

کلا دواعش کنتاک عجیبی با این گروه دارند.(البته ما که خوشحالیم)

 

جیش الحر هم اعلام کرده انتقام خون های ریخته شده رو از داعش میگره

وحشین وحشیییییی

10420093_842090549189073_105913731570806