حساسیت این منطقه برای داعش کاملا مشخصه، کمتر جایی داعش اینقدر تجهیزات زرهی وارد نبرد کرده.

البته باید گفت که فعلا اوضاع ارتش در این منطقه خوب نیست و حدودا 10 روزی هست که پیشروی ارتش کند شده و حتی از مناطقی عقب نشینی هم داشته که میشه مهمترین دلیل اون طول زیاد خط پشتیبانی ارتش و طول کم خط پشتیبانی داعشه.

این کوتاه بودن خط پشتیبانی دواعش از اطراف شهر طبقه (کمتر از 20 کیلومتر) باعث شده که نیروی هوایی سوریه و روسیه که توانایی عکس العمل پایینی دارن، نتونن به موقع واکنش نشون بدن.