بعد از اینکه داعش دیشب و دیروز مقداری از مواضع خودش عقب نشینی کرد ؛ دوباره امروز و امشب حملات خودش رو از سر گرفت تا حدی که درگیری ها به مرکز شهر هم کشیده شد ...

لازم به ذکره که امروز هم بمب افکن های آمریکایی در بیشتر طول روز ؛ شهر و اطرافش رو بمباران میکردند (امروز دو فروند بمب افکن بمباران رو انجام میدادند) که باعث توقف داعش نشد .

همچنین امروز صدای بسیار مهیبی حاصل از انفجار در نزدیکی موقعیت کردها شنیده شد ... احتمال این میره که وحوش داعش انتحاری رفته باشند .