عظیم فرید ولسوال ولسوالی شیبر ولایت بامیان، از کمین مخالفین مسلح در تنگی شش پل جان به سلامت برد.

پ.ن: ولایت باستانی بامیان در مرکز افغانستان، یکی از محروم ترین اما در عین حال زیبا ترین و امن ترین ولایت افغانستان در این دوره 13 ساله اخیر بوده و اکثریت مردم این ولایت هزاره و شیعه مذهب هستند.

پانورمایی از دو تندیس بودای بامیان !