موصل بزرگترین کارگاه داعشی پروری شده

تا کسی هم باهاشون مخالفت میکنه، اعدامش میکنن

چند روز پیش بود که خبر اومد که بعضی از امام جماعت های اهل سنت برکنار شده موصل دارن طرح میریزن برای برگزاری کلاس های دینی که داعشی ها رو بر طبق اسلام کافر اعلام کنن.

به نظرم برای همینه که داعشی ها در موصل احساس خطر کردن و دوباره شوی تبلیغاتی راه انداختن.

جرم: جاسوسی

نحوه اعدام: غرق کردن اعدامی ها در آب.

حتی از صحنه های زیر آب هم عکس و فیلم گرفتن!!!!!